Enerji tasarrufu ve kazanımı

Enerji tasarrufu ve kazanımı

Arıtılacak gazlar, sıklıkla büyük miktarda enerji içerirler (genelde termik); bu düşünce Enercon firmasına duman-hava, duman-su, vs. ısı dönüştürücüleri girişi aracılığıyla diğerleri arasından “enerji tasarrufu ve kazanımı” yönü ile yüzleşme ve geliştirme fırsatı vermiştir.

Teknik olarak mümkün ve ekonomik olarak uygun olarak yerlerde filtrasyon sistemlerinin için (yeni veya zaten mevcut) çekme sistemleri veya ısı pompaları aracılığıyla çeşitli departmanlara ve ofislere ısıtılmış ve/veya soğuk su sağlayabilen ısı kazanımı cihazları kurulur. Bu tüketimi azaltmaya ve kısa sürelerdeki yatırımları itfa etmeyi, ayrıca sonraki yıllarda işlemlerde önemli tasarruflar elde etmeyi sağlar. Kazanılacak enerjinin yatırımların dönüşü için belirlenen eşikten yüksek olması durumunda Enercon firması elektrik enerjisi üretimi için ünite kurabilir.

Dokümantasyon

Enerji kazanım kartı