Firma

Enercon 1980 yılında, atık arıtma ve bertarafı sektöründe çalışan bir grubun özel tesis ihtiyaçlarını karşılamak için doğmuştur. Kısa süre içinde esnek ve dinamik yapısı hem ulusal ortamda hem de uluslararası ortamda genel itibariyle endüstriyel tesislerin tekniğinin en geniş piyasasında yer edinir. Başlangıçta siparişleri alma, dış fabrikalar aracılığıyla gerçekleştirerek sistemleri tasarlama özelliği ile bir Mühendislik grubu olarak doğmuştur, 1986’dan itibaren Enercon kendi sistemlerini içeride oluşturarak kendi üretim ünitesini kurmuştur. Kendi geleneğinin tipik tesislerinin geliştirilmesine ek olarak Enercon spesifik problemlere kişiselleştirilmiş çözümleri kendi müşterilerine sunmak amacıyla özel uygulamalara kendini adamıştır. Bu prototipler, teçhizatlar ve ilgili sistemler oluşturarak.

Enercon firması tarafından tasarlanan ve üretilen tesisler farklı sistemleri öngörürler: kirli hava emisyonunun yakınlarına kurulan tutma sistemleri, aynı havanın taşıma sistemleri, atmosferde filtrasyon ve çıkarma sistemleri. Tutma sistemleri, üretim makinelerinin işlem ve bakım serbestliğini muhafaza etmeye ve makinelerin operatörlerinin etrafında döndüğü ortamın iyileştirilmesine öncelik verecek şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Taşıma sistemleri, enerji tüketiminde israfı önleyerek ve bakım ve hijyenik yükümlülükleri en aza indirerek akışkanlar dinamiği ve enerji verimliğinin iyileştirilmesini kolaylaştırmak için boyutlandırılmış ve üretilmiştir. Filtrasyon sistemleri, müşteriye çok çeşitli seçenekler sunarak ve işletim, kurala uygunluk ve ekonomik ihtiyaçlarına en iyi uyarlanabilen kesin çözüme karar vererek büyük deneyimle seçilmiş, tasarlanmış ve üretilmiştir. Özellikle bu sistemler çeşitli filtrasyon aşamalarından oluşabilir: eylemsizlik (durulma odası, siklonlar, vs.), mekanik (metal filtreler, kartuşlu, manşonlu, vs..) veya elektrostatik: bu müşteri tarafından istenen veya yürürlükte olan yerel düzenlemeler tarafından öngörülen emisyon limitlerine ve işlenecek sıvıların özelliklerine bağlıdır.

Mümkün olduğunca her filtrasyon türü, verimliliği artıracak ve operatörler ve bakım teknisyenleri tarafından işlem gerekliliğini azaltacak şekilde otomatik yıkama veya temizlik sistemleri ile donatılabilir. Bu şekilde doğrudan olarak uygulanan çözümlerin ekonomik verimliliği de iyileştirilir.

Enercon firması ayrıca, karmaşık olmaları nedeniyle endüstriyel-üretim sektörünün çoğu işlemlerini ve üretimlerini zorlu hale getiren derin bir standart, düzenleme ve yasa bilgisine sahiptir. Enercon teknik ofisi karlı bir işbirliği ve daha fazla bilgi için her zaman sizin hizmetinizdedir.